top of page

31.12.2023

Podsumowanie Roku w Fundacji

DALL·E 2024-01-16 22.07.10 - A festive yet minimalistic image featuring the text 'NNP 2024

Przywitajmy Nowy Rok z nadzieją i wdzięcznością. Pomimo wyzwań, które przyniósł 2023, dzięki naszym wspólnym wysiłkom osiągnęliśmy wiele. W Fundacji NNP pozostaliśmy wierni naszej misji - przynoszenia pozytywnych zmian w życiu ludzi i środowiska.

Podsumowanie 2023 roku:

  • Pomoc Dzieciom

Przywitajmy Nowy Rok z nadzieją i wdzięcznością. Pomimo wyzwań, które przyniósł 2023, dzięki naszym wspólnym wysiłkom osiągnęliśmy wiele. W Fundacji NNP pozostaliśmy wierni naszej misji - przynoszenia pozytywnych zmian w życiu ludzi i środowiska.

  • Wsparcie dla Ukrainy

Sytuacja w Ukrainie pozostaje trudna i nie mogliśmy pozostać obojętni. Zorganizowaliśmy zbiórkę, dzięki której zakupiliśmy 3 samochody dla lekarzy wojskowych oraz 6 zaawansowanych dronów, a także udzieliliśmy wsparcia humanitarnego na łączną kwotę 142228 zł.

Mask group.png

W ramach projektu "Zielona Przyszłość" skupiliśmy się na poprawie stanu środowiska naturalnego oraz edukacji społecznej w zakresie ochrony przyrody.

  • Inicjatywy Ekologiczne

  • Pomoc Zwierzętom

Nie zapomnieliśmy również o naszych mniejszych przyjaciołach, przekazując łącznie 1689 zł na pomoc zwierzętom, w tym tym poszkodowanym w Chersoniu.

  • Projekty Edukacyjne

Pod egidą projektu "Edukacyjny Start" zrealizowaliśmy wiele inicjatyw mających na celu rozwój i edukację młodego pokolenia.

Ogólne Podsumowanie

W sumie, nasz fundusz zebrał i rozdysponował ponad 200,000 zł na różne cele charytatywne i społecznie ważne projekty. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wzięli udział w tych inicjatywach i z niecierpliwością oczekujemy na nowe możliwości współpracy w przyszłym roku.

W latach 2022-2023 udało się zebrać 216201,69 zł na pomoc dzieciom, 182467,85 zł na wsparcie Ukrainy i 25000 zł na pomoc Turcji.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie.

To dzięki Wam możemy nadal pomagać i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu wielu osób.

​​Szczęśliwego Nowego Roku!

Z wyrazami wdzięczności,

Zespół Fundacji NNP

Mask group.png
bottom of page