top of page

Mózgowe porażenie dziecięce

więcej o chorobie, leczeniu i prawdziwych historiach

Witamy na naszej stronie poświęconej podnoszeniu świadomości na temat porażenia mózgowego u dzieci. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w podróży, która rzuca światło na wyzwania, z jakimi borykają się dzieci dotknięte tą chorobą oraz ich oddani rodzice. Dzięki naszej wspólnej wiedzy i empatii możemy zmienić ich życie.

image 54.png

Zrozumienie porażenia mózgowego

Porażenie mózgowe jest trudnym schorzeniem, które dotyka wiele dzieci na całym świecie. Chociaż jego przyczyny mogą się różnić, najczęściej wynika ono z uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub wczesnodziecięcym. To uszkodzenie wpływa na rozwój ruchowy i funkcje poznawcze dziecka, tworząc wyzwania, które trwają przez całe życie.

Statystyki pokazują, że porażenie mózgowe jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Wpływa ono na zdolność do chodzenia, mówienia, jedzenia i wykonywania codziennych czynności. Każde dziecko z porażeniem mózgowym może mieć indywidualne potrzeby i stopień nasilenia objawów.

Ważne jest zrozumienie, że każde dziecko z porażeniem mózgowym jest unikalne i ma nieograniczone możliwości. Poprzez zwiększenie świadomości na temat tego schorzenia, możemy wspierać te dzieci i ich rodziny, zapewniając dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, terapii rehabilitacyjnej i wsparcia społecznościowego.

Przełamując stereotypy i zwiększając zrozumienie, tworzymy otoczenie pełne empatii i wsparcia dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Statystyka

 - Według światowych statystyk, na całym świecie jest około 17 milionów dzieci z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym. To co pięćsetne dziecko.

 - W 75% przypadków przyczyną mózgowego porażenia dziecięcego są problemy podczas porodu lub w pierwszych 28 dniach życia niemowlęcia. To wywołuje poczucie gorzkiej niesprawiedliwości.

 - 40% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie może chodzić samodzielnie. Dla wielu z nich każdy dzień staje się wyzwaniem.

 - Ponad 50% dzieci z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym cierpi na epilepsję, co dodatkowo komplikuje ich stan.

 - Według statystyk, w 25% przypadków dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym doświadczają zaburzeń poznawczych, w tym problemów z nauką i komunikacją.

Codzienne trudności - nasze dzieci

Wspieranie zmian

Wpływ na życie dzieci z porażeniem mózgowym może mieć każda osoba. Możesz angażować się poprzez wolontariat, organizację wydarzeń charytatywnych i dzielenie się informacjami na mediach społecznościowych. Twoje działania mają potencjał zmienić ich życie, zapewniając wsparcie medyczne, terapię rehabilitacyjną i budowanie świadomości społecznej.

Dziękujemy Ci za zainteresowanie i wsparcie. Twoje zaangażowanie ma ogromne znaczenie dla dzieci z porażeniem mózgowym. Zachęcamy Cię do podzielenia się tą stroną z innymi, abyśmy razem mogli tworzyć lepszą przyszłość dla tych niezwykłych dzieci. Razem możemy przynieść im większą nadzieję, wsparcie i możliwość osiągnięcia pełnego potencjału.

bottom of page